Donation to the Japan Earthquake Tsunami Victims Quỹ Nippon/CANPAN
Chương trình cứu trợ thảm họa động đất và sóng thần Đông Bắc Nhật Bản

Những tổn thất do trận siêu động đất tại miền Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3 gây ra đang tàn phá nước Nhật.

Ước tính có hàng ngàn người chết và mất tích.

Hiện tại, chỉ có một số ít tình nguyện viên chưa qua đào tạo có thể hỗ trợ trên mặt đất. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta có thể làm bây giờ là giúp gây dựng quỹ nhằm hỗ trợ những tổ chức viện trợ đang họat động trong vùng bị ảnh hưởng và tái thiết lập những công trình lớn.

Quỹ Nippon đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác địa phương để cung cấp việc hỗ trợ sau các thiên tai như trận động đất lớn tại Hanshin năm 1997 và các trận động đất ở trung tâm Niigata và bán đảo Noto gần đây. Công việc của chúng tôi đã thực sự cho thấy rõ vai trò quan trọng của nguồn kinh phí viện trợ phi chính phủ, đó là cho phép các chính quyền địa phương sử dụng một cách kịp thời và linh họat.

Chương trình cứu trợ thảm họa động đất và sóng thần Đông Bắc Nhật Bản của Quỹ Nippon/CANPAN sẽ hỗ trợ một cách có hiệu quả, chính xác và kịp thời đến các đối tác tin cậy đang làm việc tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo tính minh bạch cao nhất, các báo cáo về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí được tài trợ sẽ được đăng tải trên trang web của Quỹ Nippon/CANPAN.

Donations are now being accepted by Credit Card and Bank Transfer

1,000 Japanese Yen x share(s)

donate now visamaster

Please enter the desired number of share(s) you wish to donate and press "Donate Now"

PayPal

Click on "DONATE NOW" to make a contribution through our secure PayPal
account.
Donations start from 1000 JPY.
ソリューション画像

Bank transfer

Donations by bank transfer can be made to the following account.
・Bank name : The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
・Branch name : Head Office
・Bank address : 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8388, JAPAN
・Account name : The Nippon Foundation
・Account number : 0492440
・Swift Code : BOTKJPJT

* Please be reminded that bank fees will apply when making a transfer overseas.

* Furthermore, kindly take note that the account cannot accept the following currencies.
1. Indonesian Rupiah
2. Indian Rupee
3. Pakistan Rupee
4. Philippine Peso

The CANPAN Project is an initiative of The Nippon Foundation that is focused on supporting the development of the civil society sector of Japan.

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

Copyright (c) 2009 - CANPAN All Aights Reserved.